Liquidez

INDITEX

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

CIF A15075062 España Textil IBEX35 vista 523 veces Último informe enero 2019

Ratios de Liquidez

Liquidez
Razón de Efectivo
Publicidad